ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวน่าสนใจ

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ภาพหอพัก


รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 1 / 2561
ชื่อหอพัก จำนวนห้องจำนวนคนต่อห้อง ราคาต่อคน ประเภทของหอ จำนวนที่บริการจำนวนที่ว่าง
หอพัก 11863,000หอพักหญิง70
หอพัก 21763,000หอพักชายปิดปรับปรุง
หอพัก 31863,000หอพักชาย200
หอพัก 41863,000หอพักหญิงปิดปรับปรุง
หอพัก 55243,500หอพักหญิง2084
หอพัก 67743,300หอพักหญิง3080
หอพัก 77743,300หอพักหญิง3081
หอพัก 89943,300หอพักหญิง3961
หอพัก 920044,300หอพักชาย74931
หอพัก1020044,300หอพักหญิง7563
หอพักหญิงจำนวน 1,9769
หอพักชายจำนวน74931