ประกาศปิด หอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.

ข่าวกิจกรรม

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวน่าสนใจ

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ภาพหอพัก


รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 1 / 2561
ชื่อหอพัก จำนวนห้องจำนวนคนต่อห้อง ราคาต่อคน ประเภทของหอ จำนวนที่บริการจำนวนที่ว่าง
หอพัก 11863,000หอพักหญิง10
หอพัก 21763,000หอพักชายปิดปรับปรุง
หอพัก 31863,000หอพักชาย33
หอพัก 41863,000หอพักหญิงปิดปรับปรุง
หอพัก 55243,500หอพักหญิง2021
หอพัก 67743,300หอพักหญิง30054
หอพัก 77743,300หอพักหญิง30154
หอพัก 89943,300หอพักหญิง39122
หอพัก 920044,300หอพักชาย800165
หอพัก1020044,300หอพักหญิง74223
หอพักหญิงจำนวน 1,936154
หอพักชายจำนวน800165