ปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

ภาพหอพัก


รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 2 / 2560
ชื่อหอพัก จำนวนห้อง/คน ราคาต่อคน ประเภทของหอ จำนวนที่ (บริการ/ที่ว่าง)
หอพัก 552/43,000หอพักหญิง208/0
หอพัก 678/42,800หอพักหญิง312/0
หอพัก 777/42,800หอพักหญิง308/0
หอพัก 899/42,800หอพักหญิง396/0
หอพัก 9200/43,800หอพักชาย800/0
หอพัก10200/43,800หอพักหญิง800/0