ประกาศขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สามารถชำระได้ถึง วันที่ 31 ดรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวกิจกรรม

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวน่าสนใจ

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวจากโครงการจัดการขยะ

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ภาพหอพัก
รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 1 / 2561
ชื่อหอพัก จำนวนห้องจำนวนคนต่อห้อง ราคาต่อคน ประเภทของหอ จำนวนที่บริการจำนวนที่ว่าง
หอพัก 11863,000หอพักหญิงปิดปรับปรุง
หอพัก 21763,000หอพักชายปิดปรับปรุง
หอพัก 31863,000หอพักชายปิดปรับปรุง
หอพัก 41863,000หอพักหญิงปิดปรับปรุง
หอพัก 55243,500หอพักหญิง2080
หอพัก 67743,300หอพักหญิง3080
หอพัก 77743,300หอพักหญิง3070
หอพัก 89943,300หอพักหญิง3940
หอพัก 920044,300หอพักชาย74217
หอพัก1020044,300หอพักหญิง7230
หอพักหญิงจำนวน 1,9400
หอพักชายจำนวน74217