กำหนดปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวกิจกรรม

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวน่าสนใจ

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ภาพหอพัก


รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 2 / 2561
ชื่อหอพัก จำนวนห้องจำนวนคนต่อห้อง ราคาต่อคน ประเภทของหอ จำนวนที่บริการจำนวนที่ว่าง
หอพัก 11863,000หอพักหญิง160
หอพัก 21763,000หอพักชายปิดปรับปรุง
หอพัก 31863,000หอพักชาย200
หอพัก 41863,000หอพักหญิงปิดปรับปรุง
หอพัก 55243,500หอพักหญิง2082
หอพัก 67743,300หอพักหญิง30818
หอพัก 77743,300หอพักหญิง3076
หอพัก 89943,300หอพักหญิง3960
หอพัก 920044,300หอพักชาย74499
หอพัก1020044,300หอพักหญิง76210
หอพักหญิงจำนวน 1,98136
หอพักชายจำนวน74499