ยินดีต้อนรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวกิจกรรม

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวจากโครงการจัดการขยะ

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ภาพหอพัก

ข้อมูลหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559


รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 1 / 2560
ชื่อหอพัก จำนวนห้อง/คน ราคาต่อคน ประเภทของหอ จำนวนที่ (บริการ/ที่ว่าง)
หอพัก 552/43,000หอพักหญิง208/0
หอพัก 678/42,800หอพักหญิง312/0
หอพัก 777/42,800หอพักหญิง308/0
หอพัก 899/42,800หอพักหญิง396/0
หอพัก 9179/43,800หอพักชาย697/0
หอพัก10199/43,800หอพักหญิง790/0