วันที่ 4 มกราคม 2561 เปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวกิจกรรม

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวน่าสนใจ

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ภาพหอพัก


รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 2 / 2561
ชื่อหอพัก จำนวนห้องจำนวนคนต่อห้อง ราคาต่อคน ประเภทของหอ จำนวนที่บริการจำนวนที่ว่าง
หอพัก 11863,000หอพักหญิง160
หอพัก 21763,000หอพักชายปิดปรับปรุง
หอพัก 31863,000หอพักชาย200
หอพัก 41863,000หอพักหญิงปิดปรับปรุง
หอพัก 55243,500หอพักหญิง2060
หอพัก 67743,300หอพักหญิง30819
หอพัก 77743,300หอพักหญิง3088
หอพัก 89943,300หอพักหญิง3950
หอพัก 920044,300หอพักชาย785139
หอพัก1020044,300หอพักหญิง7599
หอพักหญิงจำนวน 1,97636
หอพักชายจำนวน785139