วันที่ 25 ก.ค. 2562 ปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวกิจกรรม

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ข่าวน่าสนใจ

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

ภาพหอพัก


รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 1 / 2562
ชื่อหอพัก จำนวนห้องจำนวนคนต่อห้อง ราคาต่อคน ประเภทของหอ จำนวนที่บริการจำนวนที่ว่าง
หอพัก 11863,000หอพักหญิง80
หอพัก 21763,000หอพักชายปิดปรับปรุง
หอพัก 31863,000หอพักชาย160
หอพัก 41863,000หอพักหญิงปิดปรับปรุง
หอพัก 55243,500หอพักหญิง2040
หอพัก 67743,300หอพักหญิง2520
หอพัก 77743,300หอพักหญิง2360
หอพัก 89943,300หอพักหญิง3960
หอพัก 920044,300หอพักชาย7561
หอพัก1020044,300หอพักหญิง7920
หอพักหญิงจำนวน 1,8800
หอพักชายจำนวน7561