ยินดีต้อนรับ  
 
 

   ระเบียบของหอพักนักศึกษา                                    ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งนักศึกษาอาจไม่ใช้สิทธิก็ได้
2. นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพักตามความจำเป็น ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพัก
คุณสมบัติผู้ไม่มีสิทธิเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
1. บุคคลที่เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย
2. นักศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัย สั่งพักการศึกษา หรือได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน
3. นักศึกษาซึ่งฝ่าฝืนประกาศของหอพัก และถูกลงโทษให้ออกจากหอพัก


รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 1/2557
ชื่อหอพักจำนวนห้อง/คนราคาต่อคนประเภทของหอจำนวนที่ (บริการ/ที่ว่าง)
หอพัก 118/61,500หอพักชาย108/1 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพัก 217/61,500หอพักชาย102/2 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพัก 318/61,500หอพักชาย108/5 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพัก 418/61,500หอพักชาย108/4 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพัก 552/42,000หอพักหญิง208/1 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพัก 678/41,800หอพักหญิง308/8 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพัก 777/41,800หอพักหญิง308/6 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพัก 899/41,800หอพักหญิง396/2 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพัก 9200/42,800หอพักหญิง800/9 แสดงห้องที่ว่าง  
หอพักหญิง จำนวนที่(บริการ/ว่าง)2,02026
หอพักชาย จำนวนที่(บริการ/ว่าง)42612
ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก
1. เตียง ฟูกนอน หมอน
2.ตู้ใส่เสื้อผ้า
3.โต๊ะเขียนหนังสือ พร้อมเก้าอี้
ภาพสถานที่ต่าง ๆ ของหอพักนักศึกษา
ภาพสถานที่ต่าง ๆ ของหอพักนักศึกษา
คู่มือการจองหอพักนักศึกษา